1. Objednávka: Zákazník může objednat produkt nebo službu buď prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Zákazník povinen uvést všechny požadované údaje, včetně údajů a kontaktních informací pro řádné vypracování cenové nabídky.
  1. Cena: Cena zakázky je vždy uvedena v naší zaslané cenové nabídce. Všechny ceny jsou vyjádřeny v Českých korunách a zahrnují DPH.
  1. Platba: Zákazník je povinen uhradit zakázku tak, jak je uvedeno v zaslané cenové nabídce. Platba může být provedena bankovním převodem, platební kartou nebo hotově při osobním převzetí. V případě zpoždění platby si vyhrazujeme právo odložit doručení produktu nebo poskytnutí služby
  1. Dodání: Zavazujeme se dodat produkt nebo službu v co nejkratší době od obdržení platby. Přibližný termín dodání je vždy uveden v cenové nabídce. Dodací doba se může změnit v závislosti na dostupnosti potřebného materiálu pro výrobu, či služby s dodáním související. Zákazník bude vždy o těchto změnách informován.
  1. Záruka: Poskytujeme záruku na své výrobky dle platných zákonných lhůt, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození způsobené nesprávným používáním nebo porušení podmínek garantovaných výrobcem.
  1. Reklamace: V případě, že produkt nebo poskytnutá služba nesplňuje specifikace nebo je vadná, může Zákazník podat reklamaci. Reklamace musí být podána písemně nebo e-mailem nejpozději do 7 dnů od doručení produktu, případně neprodleně po zjištění závady. Prodejce se zavazuje na základě reklamace obratem na tuto reklamaci reagovat.
  1. Ochrana osobních údajů: Zpracováváme osobní údaje zákazníka v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Prodejce si vyhrazuje právo použít osobní údaje zákazníka k zasílání obchodních nabídek a informací o nových produktech nebo službách, pokud zákazník nesouhlasí s jejich zasíláním, stačí zaslání emailu s nesouhlasem.