Svařování elektrodou, známé také jako ruční obloukové svařování, je jeden z nejčastěji používaných typů svařování.

Při svařování elektrodou je oblouk vytvářen mezi koncovkou elektrody a základním kovem, který se svařuje. Oblouk způsobuje intenzivní teplo, které taje kovový materiál a vytváří taveninu. Tato tavenina následně vytvrzuje a vytváří svařené spoje mezi kovy.

Pro svařování elektrodou potřebujete svařovací stroj, který generuje proudu, a elektrody vhodné pro daný materiál a svařovací proces. Existuje mnoho různých druhů elektrod, které se liší svým složením a vlastnostmi.

Proces svařování elektrodou je založen na různých technikách, jako je kroužení, zpevňování a přechody mezi spoji. Správná technika svařování zajišťuje kvalitní a pevné spoje.