V případě specifických potřeb zákazníka zajistíme kalibrační zkoušky.

Kalibrační zkoušky v oblasti kovovýroby slouží ke zjišťování a ověřování správnosti dodržení výkresové dokumentace měřením různých fyzikálních veličin používaných při výrobě kovových komponent. To zahrnuje měření délky, hmotnosti, tloušťky, objemu, požadované nosnosti, tvrdosti a dalších vlastností materiálů.

Provádění kalibračních zkoušek zajišťuje, že měřicí zařízení jsou kalibrována a vykazují přesné výsledky. To je důležité pro kontrolu kvality výroby, minimalizaci chyb a zajištění shody s normami a předpisy v daném odvětví. Kalibrační zkoušky také mohou být požadovány pro dodržování certifikací a standardů, které se vztahují k výrobě kovových komponent